hero_image_2d.jpg

מכון ארגמן

שיבה ליסודות התבונה האנושית.

מי אנחנו

מכון 'ארגמן', מבית קרן תקווה, שם לו למטרה להכשיר דור חדש של אינטלקטואלים ציוניים, שישמשו כמסד איתן לצמיחתה של השמרנות הישראלית. המכון מאגד תחתיו תכניות אקדמיות שונות, ומציע חשיפה להגות מעמיקה ורעננה, שבכוחה לתרום לשגשוגה ופיתוחה של החברה הישראלית. 

תכנית אדם סמית' מיועדת לסטודנטים לתואר שני ולסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה שלהם המעוניינים להרחיב ולהעמיק את היכרותם עם ההגות שעיצבה את האופן שבו אנו חושבים על כלכלה חופשית וממשל מוגבל. התכנית תשלב בין הגות למדיניות ציבורית, ותעודד את משתתפיה לנצל את הכלים האינטלקטואלים של התכנית בזירה הישראלית.

אירועים

אירוע סיום תכניות ארגמן לשנת תשפ"א.

29

יוני

פתיחת הרשמה לשנת תשפ"ב

6

יוני