gilion_hero (004).jpg

גליון 11

דבר המערכת:
לא נורמלי
אסף שגיב
מסות:
האם הרצל רצה מדינה יהודית?
יורם חזוני
גם אחרי דה–קונסטרוקציה, התשובה היא עדיין "כן"
לקחי 'הפדרליסט' וההליך החוקתי בישראל
רות גביזון
בתהליך כינון החוקה, יש מה ללמוד מן הניסיון האמריקני
אימפריית הרוע
אסף שגיב
עדי אופיר והאתיקה של הייאוש
על אליעזר ברקוביץ ותורת המוסר היהודית
דוד חזוני
בעידן שבו הפילוסופיה היהודית נראית פחות ופחות רלוונטית, יש לבחון מחדש את משנתו של הוגה חשוב וזנוח
תרגום:
האתיקה של המין
אליעזר ברקוביץ
תרומת היהדות למין האנושי
ביקורות:
יריות סרק
ביקורת מאת מיכאל אורן
על 'גוף של סודות' מאת ג'יימס באמפורד
כיצד ניצלו יהודי צרפת
ביקורת מאת יהושע פורת
על 'להיות יהודי בצרפת, 1945-1939 ' מאת רנה פוזננסקי
מכתבים:
ורדית רביצקי על 'שופטים ללא גבולות' מאת אוולין גורדון; אברהם עקביה ואיב הרו על 'אורד וינגייט: ידידות במבחן' מאת מיכאל אורן; ואחרים