gilion_hero (004).jpg

גליון 15

דבר המערכת:
מיסוי וטעייה
דניאל פוליסר
אבן הטוען:
רומן עם הצורר
מיכאל אורן
כיצד 'הפסנתרן' מציל את
אירופה מעצמה
מסות:
מדינת ישראל כתופעה תיאולוגית
יוסף דן
בעיני הנצרות והאיסלאם כאחד, לריבונות היהודית יש משמעות דתית מכריעה
שקיעת הסוציולוגיה הישראלית
אלק ד' אפשטיין
במקום לבחון את החברה העכשווית, רוב החוקרים עוסקים דווקא במשקעי העבר
כוח וחולשה
רוברט קגן
המקור האמיתי לקרע בין ארצות-הברית לאירופה
בזכות השנאה
מאיר סולוביציק
גם לרגש התוקפני ביותר יש מקום במשוואה המוסרית
תרגום:
חולה הרוח
ג"ק צ'סטרטון
לפעמים התבונה מסוכנת
יותר מהשירה
ביקורות:
התיתכן אהבת מולדת בעולם מודרני?
ביקורת מאת ג'רמי רבקין
על 'לעשות פטריוטים' מאת
ולטר ברנס
המזרחנות שוקעת במערב
ביקורת מאת מרלה ברוורמן
על "מגדלי שן על חול" מאת
מרטין קרמר
מכתבים:
מכתבים