gilion_hero (004).jpg

גליון 17

דבר המערכת:
לקראת יהדות משותפת
דניאל פוליסר
אבן הטוען:
סתיו העמים
פייר מאנון
האם אירופה נידונה לכישלון?
מסות:
יעקב בירנבאום והמאבק למען יהדות הדממה
יוסי קליין הלוי
מבט לאחור על האיש שניצח את ברית–המועצות
מקורות האנטישמיות החדשה
נתן שרנסקי
הרהורים על השנאה שמסרבת לדעוך
שלגייה, השגריר והאסתטיקה של המוות
דניאל דונסון
מחבלים באמנות
על תורת הכלכלה היהודית
יוסף יצחק ליפשיץ
האם היהדות אכן סוציאליסטית?
תרגום:
אנשים ללא בית חזה
ק"ס לואיס
על הידלדלות הרוח במערב
ביקורות:
זיכרון שגוי
ביקורת מאת אבי פיקאר
על 'זיכרונות אסורים' מאת אלה שוחט
נבואת זכאריה
ביקורת מאת יובל לוין
על 'עתיד החירות' מאת
פאריד זכאריה
מכתבים:
מנחם קליין ויהודה מלמד על אמנת ז'נבה; שמואל קניאל על המסים; חיים א' וקסמן וחזקי שוהם על הסוציולוגיה; ואחרים