gilion_hero (004).jpg

גליון 18

דבר המערכת:
המהפכה של מל גיבסון
דוד חזוני
אבן הטוען:
הזאת נעמי?
ישי העצני
פרידה מהמשוררת הלאומית
מלחמה וכפרה
יוסי קליין הלוי
ההשלכות הנסתרות של מלחמת
יום הכיפורים
מסות:
המשיח ועוצמת האדם
מאיר סולוביציק
מנין תבוא הגאולה? ליהדות ולנצרות תשובות סותרות
גלובליזציה: כתב הגנה
אסף שגיב
מי מפחד מקוקה-קולה?
קהלת, החולף והנצחי
איתן דור־שב
המפגש של המלך שלמה עם המוות
תרגום:
מהו חינוך ליברלי?
ליאו שטראוס
מקומם של הוגי העבר בעולם העתיד
ביקורות:
נשאר בלא-כלום
ביקורת מאת בנימין באלינט
על 'אין קדוש' מאת דאגלס רושקוף
אמנות פסול
ביקורת מאת סטיבן פינסון
על 'האמנות: היסטוריה חדשה' מאת פול ג'ונסון
אימפריה בעל כורחה
ביקורת מאת ליאל ליבוביץ
על 'קולוסוס' מאת ניל פרגוסון
ציונות וציניות
ביקורת מאת יצחק דהן
על 'היהודים-הערבים' מאת
יהודה שנהב
מכתבים:
אמנון בן-תור, יוסף מנדלביץ, יעקב בירנבאום, ואחרים