gilion_hero (004).jpg

גליון 20

דבר המערכת:
היום שאחרי ההינתקות
יוסי קליין הלוי
החוקה שבדרך
דניאל פוליסר
אבן הטוען:
חוזה בר-תוקף
אלה פלורסהיים
מחשבות לרגל יום הרצל הראשון
מסות:
מה זאת אהבה אלוהית
מאיר סולוביציק
השלכות התיאולוגיה היהודית על היחסים בין בני האדם
האם יש עתיד
ליהדות צרפת?
שמואל טריגנו
תמורות תרבותיות ופוליטיות מעמידות את הקהילה היהודית הגדולה באירופה בפני משבר קיומי
הקוסם מלובליאנה
אסף שגיב
הפיתוי הטוטליטרי של סלבוי ז'יז'ק
הפסיפס של הרצל
נתן שרנסקי
מה שחוזה המדינה הבין שדור המייסדים כבר שכח
תרגום:
החנוכייה • שיבת היהודים
בנימין זאב הרצל
שני מאמרים קלסיים על היחס בין מסורת למדינה
ביקורות:
מסורת ישנה בקנקן חדש
ביקורת מאת שמחה גולדין
'יינם' מאת חיים סולוביצ'יק
צללי הנאורות
ביקורת מאת יורם קופולסקי
'האידאליזם הגרמני והיהודים' מאת מיכאל מק
בושת היבשת
ביקורת מאת קלייר ברלינסקי
'אנטי-אמריקניזם' מאת ז'אן
פרנסואה רוול
מפגש תחתית
ביקורת מאת דניאל דונסון
'הדיאלוג בגיהינום' מאת מוריס ז'ולי
מכתבים:
סטיוארט כהן, עמנואל מרקס, מיכאל וישוגרוד ואחרים