gilion_hero (004).jpg

גליון 21

דבר המערכת:
גרמניה לאחר 'הנפילה'
מיכאל אורן
אבן הטוען:
בעיני המפעיל
אלה פלורסהיים, אבי שילון
אחרי ארבעים שנה, ג' מדבר על
אלי כהן
מסות:
גבולות בני-הגנה: חזרתה של אסטרטגיה מודחקת
דניאל דייקר
משנתו של יגאל אלון צוברת תאוצה
רמשטיין ושובו של הזעם הטבטוני
קלייר ברלינסקי
הצלחתה המסחררת של להקה גרמנית מעלה שאלות נוקבות על עתיד אירופה
בנימין דישראלי, אבי השמרנות המודרנית
דוד גלרנטר
על חייו, רעיונותיו ויהדותו של ראש ממשלת בריטניה
תרגום:
האם פטריוטיות
היא מידה טובה?
אלסדייר מקינטייר
ההצדקה המוסרית לאהבת מולדת
ביקורות:
מקהלה מזייפת
ביקורת מאת יובל ריבלין
'מקהלה אחרת' מאת נורית גרץ
מבחן אמריקני
ביקורת מאת ג'רום א' צ'יינס
'יהדות אמריקנית' מאת יונתן ד' סרנה
שיח לוחמים
ביקורת מאת מיכאל קוצ'ין
'מתווכחים על מלחמה' מאת
מייקל וולצר
החופש הגדול
ביקורת מאת ירמיהו רבקין
'יתרון הדמוקרטיה' מאת נתן שרנסקי עם רון דרמר
מכתבים:
אהרן לוין, עליזה גרינברג ואחרים