gilion_hero (004).jpg

גליון 24

דבר המערכת:
שאלת קיטבג
אסף שגיב
אבן הטוען:
צה"ל והרוח הישראלית
משה יעלון
כיצד נערכים למאבקי העתיד
מסות:
דמוקרטיה במזרח התיכון: הוראות הפעלה
אוריה שביט
דרוש שינוי תפיסה עמוק אצל מנהיגי המערב כדי ליצור מזרח תיכון חדש
כיצד מנצחים
ב"מלחמות קטנות"
יגיל הנקין
עזה, צפון אירלנד והנשק הסודי של העמים הדמוקרטיים
הזכות ההיסטורית על הארץ: עד היכן?
חיים גנז
הטיעון תקף - אך עד גבול מסוים
תרגום:
הבראיזם והלניזם
מתיו ארנולד
על שני הכוחות שעיצבו את תרבות המערב
ביקורות:
היהודי והפריץ
ביקורת מאת יורם קופולסקי
'רוזנצווייג והיידגר: בין יהדות לפילוסופיה גרמנית' מאת פיטר אליי גורדון
המוסר של 'המסור'
ביקורת מאת אסף שגיב
'המסור' סרטו של ג'יימס ואן ו'המסור 2' סרטו של דרן לין בוסמן
רצוי לרוב אחיו
ביקורת מאת בראונה דויג'
'יהדות מתחדשת: הביוגרפיה של מרדכי מ' קפלן' מאת מל סקולט
מכתבים:
יונתן סרנה, ריצ'רד רובינשטיין, ישראל מידד ואחרים