gilion_hero (004).jpg

גליון 25

אבן הטוען:
האיסלאם כתופעה פוליטית
פייר מאנון
מהו החזון המדיני של דת מוחמד
מסות:
החרדים: כתב הגנה
אהרן רוז
רואי השחורות לא רואים מעבר לשחור
דמגוגרפיה
מייקל וייז, רוברטה זייד, 
בנט צימרמן
יותר ממיליון פלסטינים קיימים כנראה על הנייר בלבד
על פי תהום
אוריאל אבולוף
הספקות הגדולים שמטרידים את העמים הקטנים
תרגום:
מי מרוויח ממדינת הרווחה
וילהלם רופקה
אזהרה מפני השעבוד המפתה
והנוח מכולם
תחנת ביניים פלשתינה
סטפן תיאודור נורמן
נכדו של הרצל ביקר בארץ וראה את חזון סבו קורם עור וגידים
ביקורות:
מלחמה בתיאוריה
ביקורת מאת יגיל הנקין
'לוחמה מבוזרת: המלחמה במאה ה-21' מאת חיים אסא וידידיה יערי
שורשי המשטמה
ביקורת מאת אמיל פרו-סוסין
'מטיפים לשנאה: לצלוח את הפחד העולמי מהיהודים' מאת פייר-אנדרה טאגייף
תמות נפשי
ביקורת מאת אהרון הורוביץ
'מתים להרוג: כוח המשיכה של טרור מתאבדים' מאת מיה בלום
עלייתה ושקיעתה
של הסובלנות
ביקורת מאת אדם וולפסון
'איך הגיע רעיון הסובלנות הדתית למערב' מאת פרז זגורין
מכתבים:
אילן אבישר, הרב רפי פוירשטיין, שעיה כהן ואחרים