gilion_hero (004).jpg

גליון 26

דבר המערכת:
פתח דבר
אסף שגיב
מסות:
נשמה של אש
איתן דור־שב
על המטפיזיקה של האדם בספר הספרים
בכל זאת נכס אסטרטגי
מרטין קרמר
בניגוד לדעה רווחת, התמיכה האמריקנית בישראל נובעת בראש ובראשונה משיקולים קרים
חגבים, ג'ירפות והמסתורין של הכשרות
מאיר סולוביציק
ביסוד המצוות המשונות ביותר של היהדות עומד עיקרון מפתיע
כל יחיד הוא מלך
יהושע ברמן
ברית סיני ולידת האינדיבידואליזם
תרגום:
על כישלונם של כל הניסיונות הפילוסופיים לתיאודיציה
עמנואל קאנט
הוגה הדעות הגדול של המודרניות בוחן שאלה עתיקה
ביקורות:
דו”ח על הפנומנאליות
של הרוע
ביקורת מאת אסף שגיב
'על מדרונות הר געש' מאת עמוס עוז
אבודים בטהרן
ביקורת מאת נח פולק
'אורחי האיאתוללה' מאת מרק באודן
שודדי הממלכה האבודה
ביקורת מאת רענן אייכלר
'דוד ושלמה: בין מציאות היסטורית למיתוס' מאת ישראל פינקלשטיין וניל אשר סילברמן
כלכלה עם ראש פתוח
ביקורת מאת עומר מואב
'פריקונומיקס' מאת סטיבן לוויט וסטיבן דבנר
מכתבים:
אילן שלגי, ליאון גרשוביץ ואחרים