gilion_hero (004).jpg

גליון 27

דבר המערכת:
דמוקרטיה מחוסנת
דוד חזוני
אבן הטוען:
מלחמת העצמאות השנייה
מיכאל אורן
ההישגים הכבירים של מבצע קדש עוד לא זכו להכרה שלה הם ראויים
מסות:
אלתרמן כשמרן
צור ארליך
המשורר הגדול סימן לנו מוצא אפשרי ממשבר הזהות הישראלית
מצב החירום ומצב החירות
אסף שגיב
התחזיות על קִצה הקרב של הדמוקרטיה הליברלית מוקדמות מדיי
מדעי המה ומדע המי
ז'ורז' הנסל
בעיני היהדות, בית המדרש והמעבדה משלימים זה את זו
תרגום:
לקראת תיאוריה של התרבות
פיליפ ריף
על האדם הפסיכולוגי וסגידתו ל"עצמי"
ביקורות:
חשבון הנפש של פוקויאמה
ביקורת מאת יונה גולדברג
'אמריקה על פרשת דרכים' מאת פרנסיס פוקויאמה
השופט, החרב והארנק
ביקורת מאת רוברט בורק
'שופט בחברה דמוקרטית'
מאת אהרן ברק
חטאי 68'
ביקורת מאת בנג'מין קרשטיין
'כוח והאידיאליסטים' מאת פול ברמן
מכתבים:
סרג'יו דלה-פרגולה מגיב ל'דמגוגרפיה' והמחברים אינם נשארים חייבים