gilion_hero (004).jpg

גליון 29

דבר המערכת:
לילה טוב, אירופה
אסף שגיב
אבן הטוען:
מנהיגות בלא רוח
דוד חזוני
הצרות בצמרת מתחילות בשורשים
מסות:
האם איבדה דרום אפריקה את הצפון?
ג'יימס קירצ'יק
המדוכאים לשעבר חברו למדכאים בהווה
אבותי ההוגנוטים, אחי היהודים
ארמנד לאפרר
ידידינו הסמויים בצרפת
פחדים ישנים, איומים חדשים
אוריה שביט
חששם של האירופים מן האיסלאם אינו נטול הצדקה
יומן מסע בלבנון
נח פולק
מביירות הנצורה לבינת ג'בייל החרבה
קריאות:
גברים מבבל, נשים מארץ ישראל
עידו חברוני
תרגום:
אין עתיד בלא מקור
אודו מרקוורט
מדוע זקוק האדם לאטיות של עולם האתמול כדי להתמודד עם המהירות של עולם המחר
ביקורות:
אימת ה"אילו"
ביקורת מאת סמואל פרידמן
'הקנוניה נגד אמריקה' מאת פיליפ רוֹת
חכמת הבדיעבד
ביקורת מאת יגיל הנקין
'שבויים בלבנון' מאת עפר שלח ויואב לימור
לגלות מחדש את ג'ון סלדן
ביקורת מאת סטיבן גרוסבי
'הרב הראשי של אנגליה הרנסנסית: ג'ון סלדן' מאת ג'ייסון רוזנבלט
מכתבים:
תגובות לדוד חזוני ועידו חברוני