gilion_hero (004).jpg

גליון 3

דבר המערכת:
בחזרה לעתיד השמרנות
אופיר העברי
מסות:
אקטיביזם שיפוטי והדיון שאיננו
אוולין גורדון
השתקת הדיון על גבולות סמכותה של הזרוע השופטת גורמת נזק חמור לדמוקרטיה הישראלית
 
האמנות הישראלית בדרך למקום אחר
אברהם לוויט
עלייתה ונפילתה של האמנות הציונית
 
תורת המהפכה של
אהרן ברק
הלל נייער
נשיא בית המשפט העליון מעצב מחדש את המערכת המשפטית. מדוע?
 
אתיכם לחרבות: השלום המקראי האבוד
דוד חזוני
עיון במקרא מגלה חזון שונה מאוד מהצפוי
 
תרגום:
מוסר והחוק הפלילי
פטריק דבלין
על תפקידו של החוק בהגנה
על ערכי החברה
 
ביקורות:
יד חופשית אדם סמית 'עושר העמים
ביקורת מאת זיו הלמן
מכתבים:
על אסא כשר, קולנוע,
ורוח ההלכה