gilion_hero (004).jpg

גליון 30

דבר המערכת:
משקלו של מגש הכסף
אסף שגיב
מסות:
ללא חברים, מלבד ההרים
מייקל ג' טוטן
הכורדים של עיראק ראויים להזדמנות
התיאולוגיה של הדבקות
יוסף יצחק ליפשיץ
המצוות כגשר בין האדם לאל
האפוקליפסה האמריקנית של סטיבן קינג
רוס דאותט
על הקול הספרותי הבולט בעולם הפוסט-חילוני
קריאות:
האופטימיות של רבי עקיבא
מאיר סולוביציק
התנא הגדול מלמד שיעור בפסיכולוגיה חיובית
 
תרגום:
המשבר בחינוך
חנה ארנדט
בכל הנוגע לגידול ילדים, אין תחליף לגישה השמרנית
ביקורות:
פרקליטת השטן
ביקורת מאת מרלה ברוורמן
'איראן המתעוררת: זיכרונות של מהפכה ותקווה' מאת שירין אבאדי ואזאדה מואָוֶני
מול מראה מעוותת
ביקורת מאת ג'יימס קירצ'יק
'הבן הרשע: אנטישמיות, שנאה עצמית והיהודים' מאת דייוויד מאמט
בזכות הריבונות
ביקורת מאת מיכל פומרנץ
'משפט ללא אומות? מדוע ממשל חוקתי נזקק למדינות ריבוניות' מאת ג'רמי רבקין
על מה מדברים החרדים?
ביקורת מאת אהרן רוז
'בסוד השיח החרדי' מאת קימי קפלן
מכתבים: