gilion_hero (004).jpg

גליון 37

דבר המערכת:
שתיקת הקוקיות
אסף שגיב
פולמוס:
מורשת אינה מילה גסה
רוג'ר סקרוטון
האליטה הליברלית פירקה אותנו מעקרונותינו. האיסלאם הקיצוני ינסה להשלים את העבודה
מי שנלחם במפלצות
א"ק גריילינג
אי-אפשר להגן על המערב ולהזניח את מה שעושה אותו ראוי להגנה
מסות:
הפתרון הסופי
ומשפט המודרניות
יקי מנשנפרוינד
הוגי דעות רדיקליים מטילים על המדע ועל התבונה את האחריות לשואה. האם יש ממש בטענותיהם?
נגד הקריאות
מרק אדמונדסון
מרוב תיאוריות לא רואים את הספרות
המהפכה השוויונית
של המקרא
יהושע ברמן
העולם העתיק האמין בחברה מעמדית. לתורה היה רעיון אחר
תרגום:
על הנישואין
ג'ון סטיוארט מיל
אחד מאבות הליברליזם יוצא בקריאה נרגשת לשחרור האישה
ביקורות:
האיש שרצה
להיות קיסינג'ר
ביקורת מאת ג'יימס קירצ'יק
כיצד לבנות אימפריה
ביקורת מאת שמואל רוזנר
לו יכלו הקירות לברבר
ביקורת מאת יגיל הנקין
'ארץ חלולה' מאת אייל וייצמן
מכתבים:
יקיר פלסנר, ג'ראלד מ' שטיינברג, חנוך בן פזי ואחרים