gilion_hero (004).jpg

גליון 41

דבר המערכת:
מסות:
האם אפשר
להחיות את הפוליס?
מייקל נוקס בראן
חנה ארנדט אבחנה היטב את תחלואי העולם המודרני, אבל המזור שהציעה היה לא יותר מתרופת סבתא
המקרה המוזר של הדמוקרטיה היהודית
אמנון רובינשטיין
כיצד ניתן לאחות את פיצול האישיות של החברה הישראלית
צ'ה גווארה:
משיח חולה הדק
לוראן כהן
המהפכן הארגנטינאי חלם על עולם חדש, מתוקן - ואת הדרך לשם הקפיד לרצף בגופות
המיתוס של אליס איילנד וסיפורי מוצא אחרים
דארה הורן
על מסורת יהודית מפוארת של שינוי שמות והמצאת שורשים
תרגום:
הרצאה על האתיקה
לודוויג ויטגנשטיין
דיון פילוסופי בעניינים שהשתיקה יפה להם
ביקורות:
מבוכה באוטופיה
ביקורת מאת שמואל רוזנר
'יהדות אמריקנית עכשווית: תמורות והתחדשות' מאת דאנה איוון קפלן
ההיסטוריון הטוטלי
ביקורת מאת יונתן דקל-חן
 
'משבר, מהפכה ויהודי רוסיה' מאת יונתן פרנקל
מורה בטוחים
ביקורת מאת אליוט וולפסון
 
'יהדות: דרך להיות' מאת דוד גלרנטר
מכתבים: