gilion_hero (004).jpg

גליון 44

דבר המערכת:
מסות:
משחק האור והצללים של ג'וזף קונרד
ראסל רנו
'לורד ג'ים' ושבריריותו של האדם המודרני
מחיר החבית: כיצד מפרקים את נשק הנפט?
יוג'ין קנדלנתנאל עודד
מדוע צריכה ישראל להתייצב בחזית המאמץ לצמצום התלות העולמית במשאב היקר
עזה כמוות אהבה: אזהרה מקראית
ג'יימס דיימונד
ייתכן שאת הרגש המשכר מכולם מוטב לשמור לאלוהים
להגנת הפוליטיקה
סטיבן סמית
הצעה לשיקום האמנות האבודה של האזרחות הטובה
תרגום:
תיאולוגיה ותיאוריה פוליטית
יעקב טאובס
על הקרע המתרחב בין המדינה ובין ריבונו של עולם
ביקורות:
תפילין וטאבו
ביקורת מאת דינה מנדס
'עולמו היהודי של זיגמונד פרויד: מאמרים על שורשים תרבותיים ועל בעיית הזהות הדתית' בעריכת ארנולד ריצ'רדס
גדול מהחיים
ביקורת מאת יאיר ליפשיץ
'ויל השנוי במחלוקת: מי כתב את שייקספיר?' מאת ג'יימס שפירו
תרגילים בחשבון נפש
ביקורת מאת בעז נוימן
'הערבים והשואה: מלחמת הנראטיבים הערבית-ישראלית' מאת גילברט אשקר
מכתבים: