gilion_hero (004).jpg

גליון 45

דבר המערכת:
מסות:
מהם חיים טובים?
רונלד דוורקין
כיצד נוכל ליישב בין אחריותנו המוסרית לזולת ובין חובתנו האתית לדאוג לעצמנו?
איסלאמוטופיה: דמוקרטיה בנוסח האחים המוסלמים
אוריה שרביט
מורה נבוכים לחוזן הפוליטי העלול לעצב את פני המזרח התיכון
מתכונתה ומשמעותה של ההיסטוריה המקראית
דניאל גורדיס
האם אפשר למצוא טעם טוב במעשה רע?
בעיית העוני ומיתוס הקיבה הריקה
אבהיג'יט באנרג'יאסתר דופלו
המומחים טוענים שיותר ממיליארד בני אדם סובלים מחרפת רעב. יכול להיות שהם טועים?
תרגום:
מדוע ראוי להיות שמרן
דיוויד סטוב
לפעמים כדאי להניח לדברים כמות שהם - גרועים כל שיהיו.
ביקורות:
זו המסורת, טמבל
ביקורת מאת מרשל פו
'מקורות הסדר הפוליטי: מן העידן שקדם לאדם ועד המהפכה הצרפתית' מאת פרנסיס פוקויאמה
שובה של השיטה הגדולה
ביקורת מאת דוד הד
'צדק לקיפודים' מאת רונלד דוורקין​
מצפון תיפתח הטובה
ביקורת מאת מרלה ברוורמן
'להדליק מחדש את הלפיד: סיפורה של הציונות הקנדית' מאת דוד עזריאלי
מכתבים: