gilion_hero (004).jpg

גליון 5

דבר המערכת:
קץ הלאומיות?
אופיר העברי
מסות:
דרך ארץ: מקורותיה של השמרנות הישראלית
אופיר העברי
הקשר הבלתי ידוע בין השמרנות המערבית, המזרחית והישראלית
 
מוזיאון ישראל ואבדן הזיכרון הלאומי
איתן דור־שב
המוזיאונים בארץ מספרים סיפורים רבים, מגוונים וחשובים. רק סיפור אחד נעדר: זה של העם היהודי
 
שקיעת הדמוקרטיה
בכפר הגלובלי
ג'ייסון אלבאום
שוחרי האינטרנציונליזם ברחבי העולם מקדמים את חזונם במהירות מפתיעה - על חשבון הדמוקרטיה
אבות הציונות ומיתוס הלידה מן הארץ
אסף שגיב
בארץ ישראל קם העם היהודי. האומנם? על פי מסורת ישראל, לאו דווקא
 
תרגום:
מה שרואים ומה
שאין רואים
קלוד פרדריק באסטיה
מה קורה לשקל שאינו נגבה כמס? מאמר קלאסי על מבוך המיסוי וההוצאה הממשלתית
 
ביקורת:
על 'הדרך לשעבוד' מאת פרידריך האייק
ביקורת מאת יהושע פורת
על 'החברה הטובה' מאת ג'ון קנת גלבריית
ביקורת מאת אברהם פלץ
ג'ון קנת גלבריית 'החברה הטובה: העדיפות החברתית' אסטרולוג הוצאה לאור, 1997 מאנגלית: דרורה בלישה 128 עמודים
על 'עושר העמים ודלותם' מאת דייוויד לאנדס
ביקורת מאת יצחק קליין
מכתבים:
מברק ממינסק, מסתכן בנבואה, אי–ציות