gilion_hero (004).jpg

גליון 8

דבר המערכת:
הכנסת קורסת
אופיר העברי
מה זאת אומרת,
"הוא זכאי"?
דוד חזוני
אבן הטוען:
עלייתם של השמרנים היהודים באמריקה
קנת ויינשטיין
חגיגת היובל על פי 'תיאוריה וביקורת'
אסף שגיב
למה משקיעים בישראל?
יצחק קליין
מסות:
מינוי שופטים: הפתרון למשבר העליון
מרדכי הלר
הליך בחירת השופטים סותר את כללי הממשל התקין ומערער את אמון הציבור במערכת המשפט
על האווילות הפוליטית
של היהודים
ארווינג קריסטול
בין אם בתפוצות ובין אם במדינתנו הריבונית, עדיין אין ליהודים מושג מהי מדינאות
דמיין: על ג'ון לנון ואהבה
זאב מגן
סגירת חשבון עם ידיד ותיק
הבעיה היהודית של
העליה הרוסית
אנה איסאקובה
לאן הולכת התרבות הרוסית בארץ? סיור שטח
תרגום:
חירות, תבונה ומסורת
פרידריך האייק
חירות האדם היא תוצר של מוסדות ומסורות, ולא של נאורות
ביקורות:
על 'מחשבות על המהפכה בצרפת' מאת אדמנד בֶּרק
ביקורת מאת גדי טאוב
על 'קדיש' מאת
ליאון ויזלטיר
ביקורת מאת ג'ף יעקובי
על הספרות החדשה
על ש"ס
ביקורת מאת אבי פיקאר
על 'מקום לכולם' מאת שלמה בן–עמי
ביקורת מאת זיו הלמן
מכתבים:
מכתבים