gilion_hero (004).jpg

גליון 9

דבר המערכת:
עושים היסטוריה
דניאל פוליסר
אבן הטוען:
רייגן: בחינה מחודשת
יצחק קליין
מסות:
ההתקפה על 'ליברטי': סגירת תיק
מיכאל אורן
ב– 8 ביוני 1967 , מטוסי קרב וספינות טורפדו של צה"ל פתחו באש על ספינת ריגול אמריקנית. לראשונה, הסיפור המלא
לקראת ספרות עברית
אסף ענברי
על עלייתה ונפילתה של מסורת ספרותית גדולה
דיוניסוס בציוֹן: הולדת המוסיקה מרוח הטרגדיה
אסף שגיב
הנוער הישראלי רוקד כל הדרך לשומקום
תרגום:
התנגשות הציביליזציות
סמיואל פ' הנטינגטון
עם קריסת ברית–המועצות ציפו רבים לסדר עולמי חדש. אבל להיסטוריה חוקים משלה
ביקורות:
תולדותיו של חלום אמריקני
ביקורת מאת גיל טרוי
על 'צמיחתה של הציונות האמריקנית' מאת מרק א' ריידר
המנדט המפוקפק של
תום שגב
ביקורת מאת יהושע פורת
על 'ימי הכלניות: ארץ ישראל תחת המנדט הבריטי' מאת תום שגב
בין צדק מופשט
לכוח עירום
ביקורת מאת אדם וולפסון
על 'צדק בין העמים' מאת תומס ל' פאנגל ופיטר ג' ארנסדורף
מכתבים:
מכתבים