השילוח

"מֵי הַשִּׁלֹחַ הַהֹלְכִים לְאַט", כינה ישעיהו את האמת היוצאת מירושלים: מרחיקת ראות, יסודית – ולא פעם מציעה מבט שונה מזה של השיח השגור. ברוח זו, כתב העת "השילוח" מבקש להיות בית לכתיבה מעמיקה, רעננה ורחבת יריעה על כל מה שחשוב לנו כבני אדם, כיהודים וכציונים – מן השאלות הגדולות של הקיום האנושי בן זמננו ועד לדיון המושכל במדיניות הציבורית הראויה לישראל. "השילוח" נועד להיות במה לדיון ללא מורא וללא משוא פנים, אך מתוך כבוד עמוק למורשת התרבותית של הציוויליזציה המערבית, ובמיוחד לזו שלנו, שמקורה בציון.

שמו של "השילוח" הוא מחווה לכתב העת העברי בעריכתם של אחד-העם, קלוזנר וביאליק, שליווה את ראשית הציונות ושימש קולו המובהק של דור התחייה. "השילוח" רואה אור בירושלים מטעם קרן "תקווה", העוסקת בחינוך אקדמי לקידום ערכים של חירות, יהדות וציונות.

wsi-imageoptim-d7a9d7a2d7a8 (1).jpg
wsi-imageoptim-d7a9d7a2d7a8.jpg
wsi-imageoptim-d794d7a9d799d79cd795d797-
magazine-mockup_gilayon_2.png

גליון 4

מאי 2017

wsi-imageoptim-d792d799d79cd799d795d79f-
wsi-imageoptim-magazine-mockup_gilayon17
wsi-imageoptim-d79bd7a8d799d79bd794-13.j
wsi-imageoptim-magazine-mockup_gilayon_2
wsi-imageoptim-d792d7a8d7a4d799d7a7d794-
wsi-imageoptim-magazine-hashiluch_1.jpeg
wsi-imageoptim-d792d799d79cd799d795d79f-
wsi-imageoptim-d7a9d7a2d7a8-14-d7aad7a7d
wsi-imageoptim-d794d7a9d799d79cd795d797-
wsi-imageoptim-d7a9d799d79cd795d797-6.jp
hashiloach_mockup_gilayon_2-4.jpg
wsi-imageoptim-magazine-mockup_gilayon_1
wsi-imageoptim-d792d79cd799d795d79f-15-d
gilayon_11.jpg
wsi-imageoptim-magazine-mockup_gilayon_2
hashiloach_mockup_gilayon_3.jpg