תכלת

מאז ומתמיד צבע התכלת סימל את שאיפותיו הנאצלות ביותר של העם היהודי.
בימי קדם, נצבע בתכלת חוט אחד מבין חוטי הציצית. על פי המסורת, גונו של אותו חוט "דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד", ולפיכך משמש לישראל תזכורת לכל מה שנשגב ונצחי, ולחובתם לייצג את אלה בעולם.
ברוח זו אימצה התנועה הציונית את צבעי הלבן והתכלת לדגל היהודי, שכעבור זמן נעשה דגלה של מדינת ישראל.
אותה רוח שרתה בין דפיו של כתב העת תכלת, שעמל היה להעלות רעיונות למען האומה היהודית, החברה הישראלית, והעולם כולו.
אנו גאים לשמש אכסניה לגיליונותיו העשירים והמכובדים של כתב העת, שיצא בהוצאת מרכז שלם.
גליון 44.jpg
תכלת 41.jpg
תכלת 38.jpg
תכלת 35.jpg
תכלת 32.jpg
תכלת 29.jpg
תכלת 26.jpg
תכלת 23.jpg
תכלת 20.jpg
תכלת 17.jpg
תכלת 14.jpg
תכלת 10.jpg
תכלת 8.jpg
תכלת 5.jpg
תכלת - גליון 2.jpg
תכלת 45.jpg
תכלת 42.jpg
תכלת 39.jpg
תכלת 36.jpg
תכלת 33.jpg
תכלת 30.jpg
תכלת 27.jpg
תכלת 24.jpg
תכלת 21.jpg
תכלת 18.jpg
תכלת 15.jpg
תכלת 12.jpg
תכלת 9.jpg
תכלת 6.jpg
תכלת - גליון 3.jpg
תכלת 43.jpg
תכלת 40.jpg
תכלת 37.jpg
תכלת 34.jpg
תכלת 31.jpg
תכלת 28.jpg
תכלת 25.jpg
תכלת 22.jpg
תכלת 19.jpg
תכלת 16.jpg
תכלת 13.jpg
תכלת 10.jpg
תכלת 7.jpg
תכלת - גליון 4.jpg
תכלת - גליון 1.jpg