jerusalem_1130x1000.png

עיון ביסודות הפילוסופיים

של השמרנות


תלמידים לתארים מתקדמים

התוכנית תתקיים בירושלים

לוגו - אדם סמית'.png

עיון בכלכלה, מדיניות

וחברה חופשית
תלמידים לתארים מתקדמים

התוכנית תתקיים בירושלים

מבואות למחשבה שמרנית
 

תלמידים מצטיינים לתואר ראשון

התוכנית תתקיים בתל אביב ובירושלים