מבואות למחשבה שמרנית

 

על התכנית

תכנית אקסודוס

ליסודות המחשבה השמרנית

תכנית אקסודוס מאפשרת לתלמידים מצטיינים לתואר ראשון לערוך היכרות מעמיקה עם יסודות ההגות השמרנית והליברלית הקלאסית, שהיא אחד מעמודי התווך המרכזיים של ההגות והתרבות המערבית.

התכנית תעניק לסטודנטים מסד רעיוני מעמיק וייחודי בנוף האקדמי הישראלי, שבכוחו לחולל השפעה רבת ערך במרחבים האינטלקטואליים והמדיניים של העם בישראל.

נושאי הלימוד:
מחשבה מדינית, ציונות, כלכלה, משפטים ואסטרטגיה

התכנית כוללת לימוד בחמישה תחומי דעת מרכזיים: מחשבה מדינית, ציונות, כלכלה, משפטים ואסטרטגיה.
כהכנה לשיעור משתתפי התכנית יקראו לעומק ממיטב היצירות בנושאים אלו, ובמהלך השיעורים בכיתה יידונו הטקסטים בצוותא ובהנחיה מקצועית, מתוך מטרה להעמיק, לבסס ולחדד את היסודות הרעיוניים הגנוזים בהם.
חלק מהשיעורים יועבר על ידי מרצים אורחים, מומחים ובכירים בתחומם: מהארץ ומחו"ל, ומעולמות האקדמיה, הכלכלה וההגות.

הציפיות שלנו מהמשתתפים בתכנית גבוהות: הגשת דו"חות קריאה, השתתפות עירנית בשיעורים ובדיונים, וכתיבת מטלה מסכמת קצרה בסיום כל חטיבת לימודים.

פרטי התכנית

התכנית תתקיים בצמוד ללוח השנה האקדמי, ותתנהל בשתי קבוצות: אחת בירושלים, ואחת בתל אביב.

מיקום

תל אביב: אוניברסיטת תל אביב

ירושלים: משרדי קרן תקווה, אהליאב 5

ימי פעילות

שלישי

שעות לימודים

18:00-21:00

תכנים

סילבוס: חזרה ליסודות

תכנית אקסודוס מציעה לסטודנט המצטיין העמקה בחמישה אדנים מרכזיים: מחשבה מדינית, ציונות, משפטים, כלכלה ואסטרטגיה - ותיגע בסוגיות המרכזיות המרכיבות כל אחד מהנושאים הללו, דרך קריאה ודיון מעמיקים בטקסטים מכוננים.

כחלק מהתכנית, המשתתפים יקבלו ספרים ומקראות עשירות, ויגיעו לשיעורים לאחר קריאת החומרים הרלוונטיים. המשתתפים ידרשו לקריאה אינטנסיבית ושיח מעמיק סביב יצירות המופת הנלמדות.

01

מחשבה מדינית

השיעורים בחטיבה יערכו היכרות קרובה עם יסודות המחשבה הפוליטית השמרנית, ויציבו אותה אל מול תפיסות פוליטיות המנוגדות לה. לאחר נתינת הרקע הדרוש על המחשבה הפוליטית המודרנית, יתמקדו השיעורים בהגותם של שלושה הוגים מרכזיים – אדמונד ברק, אלקסיס דה טוקוויל, ופרידריך האייק – תוך קריאה מרובה ועיון ביצירות המופת של הוגים אלו. בספר "מחשבות על המהפכה בצרפת" נלמד על הסיבות שבגינן התנגד ברק למהפכת 1789; נכיר את הפולמוס שערך עם תומס פיין, תומך נלהב של המהפכה; ונדבר על התמות המרכזיות של הספר. על השאלה "כיצד שומרים על החירות בדמוקרטיה" ננסה לענות דרך ספרו של דה טוקוויל, "הדמוקרטיה באמריקה", יחד עם שלל סוגיות יסוד במחשבה הדמוקרטית: היחס שבין חירות לשוויון, מקומה של הדת, סכנות המשטר הדמוקרטי, וכו'. לבסוף נערוך היכרות עם הסמן הליברלי של ההגות השמרנית – פרידריך האייק – באמצעות עיון בספרו "חוקת החירות". נכיר את המושגים המרכזיים של הספר – 'ידע' ו'מסורת', ונראה כיצד האייק משלבם במפעל האינטלקטואלי שלו, המשרטט את הקווים האופטימליים לאיזון הראוי שבין חוק לחירות: כיצד ניתן לצמצם את הכפייה בחברה למינימום האפשרי, שתבטיח את החירות המקסימלית של האזרחים?

לקראת כל מפגש נקרא חלקים מיצירות המופת במחשבה המדינית השמרנית ונקיים דיון סביבן.

מנחים: ד"ר רונן שובל, ד"ר בנימין שוורץ וריקי ממן.

 

02

ציונות

החטיבה תתמקד במתן דין וחשבון מעמיק על יחסה של התנועה הציונית למסורת היהודית מרובת השנים. בשונה מהמבט המקובל, המתבונן על הציונות כתנועה חד-פעמית המנותקת מהעבר היהודי, תציג ההחטיבה תפיסה מורכבת יותר, ותתן את הדעת על המרכיבים השמרניים והמהפכניים שבתנועה הציונית. הדיון יחל בעיון במהפכה המקראית ובהשלכותיה הפוליטיות וההיסטוריות, בעקבות מפעלו המונומנטלי של יחזקאל קויפמן, "תולדות האמונה הישראלית". לאחר מכן נלמד על המופעים הפוליטיים השונים שלבשה היהדות לאורך ההיסטוריה, במקומות שונים ולאורך תקופות שונות. משברי הזהות שעברו על העם היהודי בעת המודרנית יהוו עבורנו רקע להצבת והבנת המענה שהציעה התנועה הציונית, ולאורם נבחן את משמעותה ותרומתה לקיום היהודי המודרני. החטיבה תחתום בעיון ספרותי ביצירות המופת של דור התחייה, ובשאלה: האם הספרות העברית המתחדשת הייתה המשך למסורת היהודית, או שמא 'מהפכה' ביחס אליה?

מנחים: טל קופל ודביר שוורץ.

03

משפטים

חטיבת השיעורים ב'משפטים' נועדה להעמיק ביסודות הרעיוניים של המשפט. למושגים רווחים רבים – כגון "צדק", "מוסר" "שלטון החוק", "הפרדת רשויות", "תקדים מחייב" וכו' – יש שורשים תיאורטיים עמוקים, הנעוצים באסכולות ותיאוריות פילוסופיות שונות ביחס למהות המשפט. במסגרת זו נדון בתיאוריות של החוק הטבעי, הפוזיטיביזם המשפטי, ותורת המשפט ההיסטורית, ונלמד על הוגים כגון אריסטו, פורטסקיו, סלדן, קוק, קלזן, אוסטין, הארט ודבורקין. לאחר מכן נציג את הקשר שבין אופייה הפרטיקולרי של החברה והמסורת שלה, לבין היווצרות השיטה המשפטית שלה, ונדון בשיטות המשפט השונות: השיטה האינקוויזטורית, הקונטיננטלית הגרמנו-צרפתית, לעומת השיטה האנגלו-אמריקנית, האדוורסרית והמשפט המקובל – כל זאת כתשתית להבנת שיטת המשפט הישראלי, והשוואתה למערכות משפט שונות בעולם. מתוך ההיכרות עם פילוסופיית המשפט, וסוגי שיטות המשפט השונות בעולם, נתכנס לדון בשיטת המשפט הישראלי; נלמד על מבנה הערכאות שלה (מקומי, שלום, מחוזי , עליון, בג"ץ), ונציג את אופייה הייחודי כשיטת משפט שנבנתה בפרק זמן קצר יחסית, טלאי על טלאי, ובכך שילבה בתוכה אלמנטים ומאפיינים ממספר שיטות ומדינות בעולם. לבסוף, נבקש להעמיק ולחדד את הגישה השמרנית למשפט, המוצאת דיאלקטיקה בין המשפט, החברה, ומורשתה הלאומית והאזרחית. לפי גישה זו, שינויים בחברה – הבאים לידי ביטוי במשפט – מבטאים התפתחות טבעית ובריאה, ובלבד שייעשו באופן מדוד ושקול תוך חיבור למסורות, לניסיון העבר, ולמתן האפשרות לתקנם.

 

מנחים: עו"ד יסכה בינה ועו"ד ג'וני גרין

מרצי התכנית

ד"ר רונן שובל

דיקן קרן תקווה

ד"ר בנימין שוורץ

חוקר אורח באוניברסיטה העברית, בתחומי ההיסטוריה של המחשבה המדינית, ורעיונות פוליטיים בישראל המודרנית. עמית בפורום קהלת, ויוצר הפודקאסט "השמרן: הגות פוליטית למאה ה-21".

ריקי ממן

עמיתת מחקר בפורום קהלת, ממייסדי 'הדור הבא: הורים למען בחירה בחינוך', וממייסדי 'תחרות-התנועה לחירות בתעסוקה'.

בעלת תואר שני במדיניות ציבורית. בעבר הייתה מנהלת פרוייקטים במכללה למדינאות.

דביר שוורץ

מרצה וכותב על הגות ציונית ופילוסופיה פוליטית. תלמיד לתואר שני בחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית, ובעבר סגן-עורך כתב העת "השילוח". 

טל קופל 

בוגר תואר ראשון במדע המדינה ותקשורת, ותואר שני במורשת ישראל. מורה לאזרחות ולמדעי החברה, ומרצה במכינות קדם צבאיות.

רפאל בן לוי

דוקטורנט בנושא יחסים בינלאומיים, במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן. מחקרו עוסק בממשק שבין תפיסות עולם לחשיבה ביטחונית אסטרטגית. סרן (במיל') באגף המודיעין.

אריאל בן גד

בעל תואר ראשון בכלכלה והיסטוריה, ותואר שני בהיסטוריה. חוקר היסטוריה צבאית, ואת מדיניות הפעלת הכוח של צה"ל. 

 

04

כלכלה

השיעורים בחטיבה יכירו לתלמידים את צורת הניתוח הכלכלית, ויאפשרו להם ליישמה על מגוון בעיות שונות. בכך התלמידים ירכשו תובנות חדשות על דרך הפעולה האנושית ותוצאותיה בעולם.

השיעורים יחלו בצלילה לעומק המשמעות של מחירים בכלכלת השוק: מה הם מייצגים, ומהי חשיבותם עבור חברה חופשית ומשגשגת? לאחר מכן, נעסוק בשאלה הכלכלית, בה"א הידיעה – למה במשך רוב ההיסטוריה חיו בני האדם בעוני מחפיר, בעוד שכעת רבים מהם חיים בעושר חסר תקדים? שאלה זו תיבחן הן מהזווית הכלכלית-מוסדית, הן מהזווית המוסרית והסוציולוגית. כמו כן, נשתמש בכלים שנלמדו בכדי לבחון את תפקודה של המערכת הפוליטית בעיניים כלכליות, וננסה להבין מדוע משטר דמוקרטי עשוי לעיתים קרובות לאמץ מדיניות שרוב האזרחים איננו מעוניין בה? שאלה זו תבחן מהפרספקטיבה של האזרח הבוחר, נבחרי הציבור, ופקידי הממשל. תובנות אלו ישמשו אותנו בבואנו לבחון את אתגרי מעורבות הממשלה במשק. לבסוף, נקדיש התייחסות מפורטת למקרה הישראלי: נסקור את המצב הכלכלי, ההיסטורי והנוכחי, של מדינת ישראל; ונעסוק בניתוח אתגריה לעתיד, לאור התובנות שנלמדו.

 

מנחה: דוד טל.

05

אסטרטגיה

החטיבה האחרונה תחשוף בפני הלומדים תחום דעת חשוב מאין כמותו, שגם העיסוק בו נדיר במחוזות החברה הישראלית. בחטיבה נלמד לעומק את תפיסות המטא השונות ביחס למדיניות אסטרטגית – זו השמרנית-ריאליסטית, וזו הפרוגרסיבית-אוטופיסטית – ונדון על השקפות העולם השונות העומדות בבסיסן. לאחר מכן נדון במושג ה'מלחמה', דרך הגותו של קרל פון קלאוזביץ', ונתהה על החזון האוטופי של ביטול המלחמות בעולם, שאותו נושאות בגאון תנועות ומוסדות פוליטיים רבי ערך. נלמד גם על היחס שבין תרבות לאסטרטגיה, ועל השאלה כיצד מוסכמות ואתוסים תרבותיים שונים משפיעים על קבלת ההחלטות של ארגונים ומדינות, ואילו עקרונות 'אוניברסליים' פועלים תמיד – אם בכלל. לבסוף, ניישם את העקרונות הנלמדים בחטיבה ביחס למציאות הישראלית המוכרת לנו: נכיר את האתגרים הביטחוניים ארוכי-הטווח שעומדים בפני מדינת ישראל; נבחן את ההתפתחויות שחלו לאורך השנים באיומים הביטחוניים השונים, והמענה שניתן להם; ונעניק כלים לבחינה ביקורתית של החלטות אסטרטגיות עכשוויות, כך, ההבחנות והמושגים שנידונו במהלך החטיבה יבואו לידי ביטוי, ויעשירו את יכולת הניתוח והדיון של הלומדים ביחס לאסטרטגיה הישראלית: בעבר, בהווה ובעתיד.

מנחים: רפאל בן לוי ואריאל בן גד.

דרישות סף

סטודנט בשנתו האחרונה לתואר ראשון בפקולטות למדעי החברה, מדעי הרוח או משפטים

ממוצע ציונים מעל 85

המתאימים יזומנו לראיון קבלה

מלגה

משתתפי תכנית אקסודוס יקבלו מבחר ספרי יסוד בהגות השמרנית עם הצטרפותם לתכנית, ובהרצאות תוגש ארוחת ערב מלאה.

כל תלמיד שישלים את התכנית בהצלחה יזכה ב- מלגה של 3,000 ₪.

הרשמה לתכנית כרוכה בתשלום דמי רצינות בסך 400 ש"ח לשנה, שיוחזרו עם פתיחת התכנית.

מה התנאים

ההרשמה לתכנית תשפ"א הסתיימה

ההרשמה לשנת תשפ"ב תיפתח ביולי 2021

 
  • Facebook

מכון ארגמן

אודות

תוכניות

פרטי התקשרות

אהליאב 5

ירושלים

טל: 02-6330233

מייל: info@argaman.institute

all rights reserved מכון ארגמן